Leonard Veizi

Gjyqi që vendosi ekzekutimin e agjitatores së Partisë. Morali partizan, për dashurinë shkoje në plumb. Rrëfen Mato Hasamataj, ish- partizani 15 vjeçar i Brigadës së 5-të Sulmuese.

Uranium nuk kishte në sasitë që pretendohej, por uraniumi duhej gjetur gjithsesi. Gëzim Shima ishte një nga inxhinierët i cili bënte pjesë në ekipin që kërkonte uraniumin shqiptar, e që më pas u emërua si shefi i ekipit të rivelimit për kërkimin e tij.