Lisen Bashkurti

Shqipëria e Kosova po kalojnë nëpër fazën ku politika mund të blejë turpshëm dhe pa asnjë kriter pothuaj gjithçka. Gjithçka shitet e blihet te ne: atdheu, liria, ministri, deputeti, paanësia, profesionalizmi, titulli, dinjiteti, patriotizmi.