Luan Shahollari

Replike indirekte me Kryeministrin aktual per ceshtjen e taksimit progresiv.