Luela Myftari

Një vizitë në azilin e të moshuarve "Shtëpia e Nënë Terezës" në Tiranë. Nuk vuajnë për ushqim, por për komunikim dhe buzëqeshje. Të rinjtë bashkohen në një drekë me moshën e tretë

Një panoramë e jetës në Sukth; tabutë që respektohen me zë të lartë; problemet që shqetësojnë gruan e një rrethine që gjendet vetëm 20 minuta larg kryeqytetit.

Ka vullnetarë me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, vullnetarë për mbrojtjen e mjedisit dhe të kafshëve, vullnetarë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, vullnetarë në mjekësi, vullnetarë në lojërat olimpike, në kampionate futbolli, ka dhe vullnetare që bëjnë art... Vullnetarët e sotëm të “Shekullit” janë Vullnetarët e vegjël. Ata janë krijuar rreth dy vjet më parë dhe janë shndërruar në buzëqeshjen e të vegjëlve, të rinjve dhe të moshuarve.