Magnus Bradshaw

"Iluminizmi ... na ka lënë përfundimisht si trashëgimi një botë e cila është “njerëzisht e pakuptueshme dhe e paqëllimtë në mënyrë shkatërrimtare… ajo nuk ka nxjerrë asgjë që t’i ngjajë një qytetërimi të ri… por në vend të kësaj [ka prodhur] nihilizëm"