Mark Marku

E nderuar Gridë. Në leksionin tuaj, "Si të mos e mërzisim kurrë shefin", kishe folur për inkoherencën e ideve të mia. Aty ngrije shqetësimin e madh intelektual dhe me plot të drejtë skandalizoheshe: si ka mundësi që një deputet guxon të mendojë?