Martin Woker

Larg syve të botës, në Shqipëri po ndodh një kthesë politike. Përfaqësues të shoqërisë civile udhëheqin procese të rëndësishme të qeverisjes. Aktivisti që u bë Ministër, Erion Veliaj, po mësohet me jetën e institucioneve.