Matilda Alku

Ju prezantojmë me një gjykatë efiçente, të aftë të shqyrtojë në dy vite plot 9 padi shkaktim dëmi. Por ka një ndryshim, paditësi nuk është një qytetar që ka humbur njërën këmbë a njërin krah në aksident dhe kërkon dëmshpërblim, por është deputetja Vokshi