Matteo Tacconi

Sipas Drejtorisë Kombëtare të Anti- Mafias, një organ i Prokurorisë së Përgjithshme italiane për luftën kundër krimit të organizuar, mafia shqiptare ka fituar një rol drejtues në tregun e narkotikëve në Itali