Matteo Zola

Artikulli për emigrantët shqiptarë të Italisë, shkruar nga drejtori i gazetës online “East Journal”. Vlerësimi për ata që fituan mbi ksenofobinë dhe punuan për ta fituar vetë gjithçka