MICHAEL MCKENNA

Plani më i mirë për Prishtinën është ai i një qyteti të shehërlinjve: në dukje i paplanifikuar.