Michael Münz/P.Pani

Makinat e kërkimit mund të detyrohen të fshijnë nga interneti të dhënat personale. Por vendimi nuk është licencë për të hequr gjithçka.