Migjeni

Kushtuar fëmijëve të Bulqizës

I paharruar në 100 vjetorin e tij