Mira Skënderaj

Shtëpia Botuese “Privirea” në Bukuresht ka botuar antologjinë “Misteri i lutjeve”, një antologji e poezisë shqipe sot hartuar dhe përkthyer nga Marius Dobrescu.