Miranda Haxhia

Nuk e harroj atë ecjen e saj, gjithmonë të ngutshme për të mbërritur në orar. Për të mbërritur në kohë kur me grushtin larg, gjithë shkolla betohej: “Pionierë, në emër të Partisë dhe të shokut Enver të jemi gati!”