Miri Dhrami

Neringa Abrutzte, Lituania

Tregimi është shkëputur nga libri i parë i autorit

Terratisje (10)
Ushtaret (10)