Naomi Wolf

Me këtë legjislacion, presidentëve amerikanë po u jepen gjithnjë e më shumë pushtet për të zhvilluar luftëra, për të deklaruar Amerikën një fushëbetejë, për të vrarë shtetasit amerikanë dhe joamerikanë në mbarë botën, për të akuzuar botues për spiunazh