Nertila Maho

Sipas ligjit, “Albminiera” duhet të ruajë 33 objekte minerare. Asaj i duhen të paguajë të paktën 120 persona, për të këqyrur 24 orë objektet, por në realitet ka pasur vetëm 33 të punësuar.

Zbardhet vendimi i qeverisë për ndarjen e 120 milionë USD nga privatizimi i hidrocentraleve. Vendimi, 90 milionë USD për shlyerjen e borxhit të firmave.

Forcat komando do të ndjekin këmba-këmbës fallsifikatorët e numrave të shasisë të kazanëve të rakisë

Ministri i Financave dhe kryekonomisti i Bankës Botërore: E domosdoshme, rritet jetëgjatësia, s’përballohet skema. Kryekonomisti i Bankës Botërore, Gill: Me rritjen e jetëgjatësisë duhet të inkurajohet të qëndruarit në punë.

Plani ekonomik parashikon heqjen e subvencioneve për fshatin dhe rishikimin e raportit pagë-përfitim për qytetin. Zbardhet raporti në programin ekonomik: Qytetarët po demotivohen, duhet sistemi me tri kolona.