Niko Fischer

Në kuadër të krizës financiare, kritikat e Marksit ndaj shfrytëzimit ekonomik dhe padrejtësisë janë më aktuale se kurrë.