Parid Teferiçi

përkthyer nga Parid Teferiçi

Mbi librin “Panair” të Rudian Zekthit