Petro Marko

T’i derdhemi që të gjithë kërmës së arkës së shtetit!

Petro Marko: 25 nëntor 1913 - 27 dhjetor 1991