Reshat Kripa

Shkak për këtë letër të hapur u bë një shkrim në “Gazeta Shqiptare” Nr.5860 datë 22 dhjetor 2012, mbi fjalimin që keni mbajtur (Bamir Topi) në prezantimin e degës së partisë tuaj në Tiranë.