Rita Strakosha

Incineratori po ndërtohet pa tender, pa u këshilluar me komunitetet lokale, me një firmë të krijuar vetëm 5 muaj para konçesionit, me 100,000 lek kapital.