Sabine Hossenfelder

Ky vit shënon 100-vjetorin e Teorisë së përgjithshme të Relativitetit, të Albert Ajnshtajnit