Sami Repishti

Në historinë e çdo kombi ka momente vendimtare kur nevojet ekzistenciale të ditës kërkojnë mobilizimin e kurajës sonë civile, qoftë atë individuale të qytetarit, qofte atë kolektive të kombit mbar.

Mendoj se në vend të nji “muri kujtese” ose të “obelisku përkujtimor”- dy zgjidhje pjesore të problemit të kujtesës- do të ishte ma e drejtë dhe ma fisnike ngritja e nji monumenti madhështor për të gjithë dëshmorët që dhanë jetën për lirinë e demokracinë.