Shkëlqim Çela

Gjoni (34)
Zbor (21)

(pjesë nga novela)