shkinas

* dëgjuar në odat e burrave

Qyteti (81)

Tregim

në rojë (4)