Spartak Ngjela

Tek dëgjoja Sila Gjikën, unë kurrë nuk mund ta mendoja se isha duke dëgjuar historinë e përbotshme të të gjitha kohëve, ndonëse shumë shpejt e kuptova se ajo paskësh qenë historia më e bukur, tregimi më i gjatë e më i plotë për historinë e njeriut...