spiritus

Të marrësh përsipër të pohosh degjenerimin moral në zgjedhje të elektoratit shqiptar, në një farë mënyre do të thotë se i njeh dhe pasojat - Pragmatizëm i tipit “ nuk ka rëndësi ngjyra e maces, rëndësi ka të hajë minjtë” apo qasje moraliste?