Suela Gera

Asnjëherë nuk më ka shkuar në mendje se një personazh i tillë kaq simpatik, kaq lojcak dhe kaq popullor mund të kishte efekte negative, deri kur, në një nga këto ditë, lexova një artikull të botuar në gazetën “Pediatrics”.