Sveto Toevski

Pas vrasjes së dy të rinjve shqiptarë nga një polic maqedonas në Gostivar, filluan të dalin në sipërfaqe si ndjeshmëria ashtu dhe brishtësia e marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni