Thorsten Benner

Edhe në qoftë se Rusia do ta ndryshojë qëndrimin e saj ndaj Ukrainës - G8 është histori, mendon Thorsten Benner. Më e rëndësishme do të ishte që G7 të shfrytëzohej për bashkërendimin e demokracive liberale.