Tim Wiese / Esat Ahmeti

Gjithnjë e më shumë refugjatë vijnë në Gjermani. Për këtë nuk janë të përgatitur mirë punonjësit socialë. Prandaj një Universitet në Berlin bashkon studentët me azilkërkuesit - në strehimoren e refugjatëve.