Tomor Osmani

Në vitin 1957 doli për herë të parë revista kulturore: “Kjo e përkohëshme don të jét tryezë e lirë kuvendi burrnuer, të mbajtun brênda caqeve t’urtis e njerzis”.