Tzvetan Todorov

Në këtë fragment të librit “Njeriu pa atdhe”, antropologu dhe historiani i njohur Tzvetan Todorov shkruan për njeriun si viktimë, si dhe kur njeriu e sheh veten si viktimë, cila kulturë e bën atë të mendojë kështu dhe çfarë rrethanash e prodhojnë këtë ku