V. Qyrfyci

Pothuajse të gjithë turistët që vizitojnë rivierën kalojnë nga kjo rrugë