Vaso Naço

(e shkrojtur me një toskërishte të këtyre anëve)