VB

Në përpjekjen e Tij për të më udhëhequr, gjatë periudhës së gjatë në pjesën time politike që më perfaqeson,kam pasur mundesinë ta votoja , votoja , mos ta votoja, të vazhdoja të mos ta votoja dhe në fund, ta votoja e rivotoja...