Vito Mancuso

E spikatur është ngjashmëria mes pjesëzës evangjeliste të cituar dhe një pasazhi nga Libri i të Vdekurve: “Kam kënaqur Zotin me atë që do. I kam dhënë bukë të uriturit, i kam dhënë ujë atij që kishte etje, rroba atij që ishte lakuriq..."