Vladimir Jankélévitch

Ironia (17)

... veçanërisht ajo sokratike.