Witold Gombrowicz

Kundër poetëve

Dy shkrimtarë polakë, Czeslaw Milosz & Witold Gombrowicz zhvillojnë një dialog interesant rreth poezisë, vijojne fragmente te tjera