xixa

Çdo ngjashmëri me persona apo me ngjarje reale dhe të përjetuara është (po)thuaj e rastësishme dhe krejtësisht e (pa)varur nga vullneti im.

Tjetri (2)