Yves Bonnefoy

Teatër (13)

Nga "Mbi lëvizjen dhe palëvizshmërinë e Duvës"