Sic kishte premtuar kryeministri Berisha e mbajti fjalën si burrat dhe i ktheu përgjigjen e tij ndaj disa kërkesave të opozitës si kusht për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet dy palëve.

Duke shprehur keqardhjen Berisha deklaroi se nuk mund të plotësonte të gjitha kushtet e opozitës pasi ato nuk ishin në dorën e tij.

Këshilli i Ministrave.org me leje nga lart dhe me kërkesë nga poshtë publikon tekstin e plotë të përgjigjes historike siameze të kryeministrit Berisha


Vdekje Korrupsionit - Liri Koncesionit

E dashur Opozitë

E lexova me kujdes letrën tuej dhe po ju them se jam i gatshëm me i plotësue të xhitha kushtet...përvec njërës, hapjes s’kutive që ju e queni transparencë.

Transparenca e procesit të zgjedhjeve të 28 Qershorit sipas jush do të thotë që të hapen kutitë dhe materialet zgjedhore, dhe ti nxjerrim ato lakuriq në mes të dimrit, në mes të këtij të ftohti.

Por këto janë në dorën e Atij që rri lart. Dmth Zotit” (nuk due që ti të mendosh se Ai lart asht presidenti Topi).

Vetëm Ai që është lart (dmth Zoti) ka fuqi mbi mue.

Une jam tokësor dhe përvec mrekullive nëpër reforma, rritje rrogash, pensionesh, rrugë kombi, hidrocentrale partie, ndërtime teatrosh, tjetër gjë të mbinatyrshme nuk mund të bëj.

Jue doni hetim të pakufizuer.

More zotni, më falni mue por në Shqipëri nuk e kemi zakon që të hetohet dicka pa kufizim.

Ne hetojmë në përgjithësi, deri diku, por jo deri në fund. Se të ishin bërë të gjitha këto, do kisha mbetur fillikat në parti, vetëm unë dhe Jemin Gjana.

Jam dakort të hetohet cdo deputet i opozitës, cdo familjari i tyre, por për procesin e votimit nuk e lejon gjykata dhe të kundërshtoj gjykaten, nuk ka ndodhur kurrë në qeverisjet e mia.

Vetëm një mrekulli mund ta bëjë këtë.

Më lejoni që me këtë rast të sjell në kujtesën tuaj, xhaxhin Enver kur i tha shokut Kadri Hazbiu se Shën Thomai bën mrekullira. Ne jemi marksista dhe nuk bëjmë mrekullira.

Unë jam vetëm një tokësor.

Pres që jue ta keni kuptue pozitën time sic e kam kuptue edhe unë.

3 Komente

Kjo eshte pergjigja me e mire per opoziten

Shqipëri: Një histori suksesi në luftën kundër korrupsionit

31 tetor 2010 - Issue: 909

 

Kryeministri shqiptar Sali Berisha i drejtohet mediave | EPA / Malton Dibra

 
Ngjit tetë-vend në perceptimin publik Transparency International e indeksit të korrupsionit nga ana e Shqipërisë nuk është pikë për shans, dhe vjen si realizimi se Shqipëria është duke marrë hapa pozitiv drejt fatit të tyre evropiane.

Shqipëria ka qenë një nga latecomers në familjen demokratike evropiane. Regjimi komunist në pushtet në vend deri në fillim të viteve 1990, kishte izoluar plotësisht të kombit nga pjesa tjetër e botës për më shumë se dyzet vjet.

Diktatura ishte aq larg nga njerëzit që pas rënies së tij nuk kishte mbetur pothuajse asgjë në aparatin shtetëror për të drejtuar vendin në një pasazh të qetë për të demokracisë. Zgjedhjet 1992 i dha fund 47 viteve të sundimit komunist dhe në gjysmën e dytë të kësaj dekade u shënua me një qarkullim të presidentëve dhe kryeministrave. Shumë shqiptarë lanë vendin në kërkim të punës, paratë që dërgohen në shtëpi mbeti një burim i rëndësishëm i të ardhurave për vite me rradhë. Sot e qendrës së djathtë Partia Demokratike e udhëhequr nga ish-Presidenti, Sali Berisha, është në qeveri, pasi ai u rizgjodh në zgjedhjet e fundit parlamentare të korrikut 2009, duke mundur socialistët kryesore opozitare.

Megjithatë mungesa e ndonjë makine të shtetit të besueshme kope, pas rënies së komunizmit, të shoqërisë në një situatë të paligjshmërisë gjysmë, me raste të përhapur dhe ekstreme të korrupsionit. Në një mjedis të tillë, Berisha formuar Partia Demokratike në fillim të viteve 1990 dhe në 1992 u bë presidenti i parë i Shqipërisë jo-komuniste që nga Lufta e Dytë Botërore. Kandidatura e tij për të liberalizuar të shpejtë ekonomike, rritjen e vështirësi për shumë njerëz. Presidenca e tij erdhi në një fund në vitin 1997, kur shembja e një skemave mashtruese piramidale çoi në trazira të dhunshme.

Si kryeministër, Berisha premtoi për të shtypur korrupsionin, të zvogëlojë tatimet, tërheqjen e investimeve të mëdha të huaja dhe zhvillimin e infrastrukturës. Duke gjykuar atë nga fakte, mund të vijnë në përfundim se ai është pasuar. Le të ndjekim megjithatë të fakteve.
Në qershor 2010 Shqipëria u dha Çmimin e OKB-së 2010 të Shërbimit Publik në kategorinë e "Përmirësimi i transparencës, përgjegjshmërisë dhe përgjegjësisë në sektorin publik" si një fitues vendin e dytë (pas Gjermani), për të pasur të bëhet vendi i parë në botë për të zbatuar 100% e prokurimit publik dixhitale. Disa ditë më parë më 26 tetor, 2010 botë listë vjetore të perceptimit publik të korrupsionit nga Transparency International, Shqipëria lëvizi nga 8 pozicione në krahasim me 2009 të lartë nga 87 e 178 vendeve. Vetëm në vitin 2005 Shqipërisë lartë nga e njëjta organizatë është 126 në një listë 158 vende.

Nëntorin e kaluar Qeveria e SHBA-së Pragut të Mijëvjeçarit Fiskal 2009 Viti MCC Vendi Fletnotim për Shqipërinë për herë të parë, e rendit Shqipërinë sipër vijës së mesit, për luftën kundër korrupsionit.

Banka Botërore raportit Doing Business 2010 e rendit Shqipërinë 82 me 3 reforma të reja në krahasim me pozitën e 89 në 2009.

 Banka Botërore, IFC dhe MIGA Investimi Across Borders Raporti i 2010 e rendit Shqipërinë mbi OECD dhe mesatarja e Evropës për:

* Investimi në të gjithë sektorët: rezultati për Shqipërinë është 95%, OECD vendet mesatare është 90% dhe mesatarja evropiane është 93%

* Nisja e një biznesi të huaj: rezultati për Shqipërinë është 98%, vendet e OECD-së mesatarisht 71% dhe 71% mesataren evropiane.

Në krye të kësaj një numër i organizatave prestigjioze botërore si të OBT-së së bashku me mediat e besueshme si Newsweek, Wall Street Journal dhe Euromoney janë pranuar rezultatin përmirësimin e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit.

E fundit por jo më pak ky vend ka arritur të dyfishtë të të ardhurave kombëtare gjatë pesë viteve të fundit, një hap bujar përpara në luftën për të përmbajë korrupsionit.Albania: A success story in the fight against corruption
 31 October 2010 - Issue : 909

   
Albanian Prime Minister Sali Berisha addresses the media | EPA/MALTON DIBRA
var min=8;
var max=18;
function increaseFontSize() {
var p = document.getElementsByTagName('p');
for(i=0;i


 

tweetmeme_url = 'http://www.neurope.eu/article.php?id=<?=103506;?>';
tweetmeme_source = 'new_europe';

var fbShare = {
url: 'http://www.neurope.eu/article.php?id=<?=103506;?>',
google_analytics: 'true'
}

The eight-place  climb in the Transparency International public perception of corruption index  by Albania is no fluke, and comes as the realisation that Albania is taking positive strides towards their European destiny.

Albania has been one of the latecomers into the democratic European family. The communist regime ruling the country till the early 1990s, had completely isolated the nation from the rest of the world for more than forty years.

The dictatorship was so distant from the people that after its fall there was almost nothing left in the state apparatus to guide the country to a smooth passage to democracy. The 1992 elections ended 47 years of communist rule and the second half of this decade was marked by a turnover of presidents and prime ministers. Many Albanians left the country in search of work; the money they sent home remained an important source of revenue for years. Today the centre-right Democratic Party led by the former President, Sali Berisha, is in government after it was re-elected in the last parliamentary elections of July 2009, defeating the main opposition Socialists.

However the lack of any reliable state machine drove, after the fall of communism, the society to a situation of semi lawlessness, with widespread and extreme cases of corruption. In such an environment, Berisha formed the Democratic Party in the early 1990s and in 1992 became Albania's first non-communist president since the Second World War. His bid to liberalise the economy fast, increased hardships for many people. His presidency came to an end in 1997 when the collapse of a fraudulent pyramid investment schemes led to violent unrest.

As Prime Minister, Berisha promised to stamp out corruption, reduce taxation, attract greater foreign investment and develop the infrastructure. Judging him from the facts, one may come to the conclusion that he is succeeding. Let’s however follow the facts. 
In June 2010 Albania was awarded the 2010 UN Public Service Award in the category of "Improving transparency, accountability and responsiveness in the public service" as a second place-winner (after Germany), for having become the first country in the world to implement 100% digital public procurement. Some days ago on October 26, 2010 the world annual listing of public perception of corruption by Transparency International, moved Albania up by 8 positions compared to 2009 ranking 87th out of 178 countries. Only in 2005 Albania ‘s ranking from the same organisation was 126th in a 158 countries list.

Last November the US Government Millennium Challenge Corporation Fiscal Year 2009 MCC Country Scorecard for Albania for the first time ever, ranked Albania above the median line for fighting corruption.

World Bank Doing Business Report 2010 ranks Albania 82nd with 3 new reforms compared to the 89th position in 2009.

 The World Bank, IFC and MIGA Investing Across Borders Report 2010 ranks Albania above the OECD and the European average for:

*Investing across sectors: the score for Albania is 95%, OECD countries average is 90% and European average is 93%

*Starting a foreign business: the score for Albania is 98%, OECD countries average 71%  and European average 71%.

On top of this a number of prestigious global organisations like the WTO along with reliable media like Newsweek, Wall Street Journal and Euromoney are acknowledging Albania’s improving score in the fight against corruption.

Last but not least this country has managed to double the national income over the last five years, a generous step ahead in the fight to contain corruption.
  

 Mati i Ri vazhdon te beje ndryshime (pervec trenave ne rruge makine)

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).