Nënkryetarja e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve Dëshira Subashi flet për herë të parë, pas mbylljes së kapitullit të diskutueshëm të votave të hedhura gabim, që e nxorrën kandidatin e djathtë Lulzim Basha 81 vota para Edi Ramës. Zonja Subashi thotë se modeli politik i ndërtimit të KQZ-së tashmë ka dështuar

Zonja Subashi, u mbyll një raund delikat i punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili e përmbysi numerikisht për Bashkinë e Tiranës. Si e komentoni ju atë që ndodhi këto ditë në KQZ?

Procesi i numërimit të votave ka qenë prej vitesh proces i vështirë, për shkak të faktorëve politikë të ndikimit, por edhe të elementëve teknikë, që kanë të bëjnë me pasqyrimin në dokumentacionin zgjedhor, të gjithçkaje ka ndodhur në ditën e votimit dhe të numërimit e nxjerrjes së rezultateve. 

Numërimi i votave për Bashkinë dhe Këshillin Bashkiak të Tiranës, ndonëse pati problematikat e tij të vonesave, të ndërhyrjeve, në gjykimin tim, përfundoi duke pasqyruar rezultatet në tabelat përmbledhëse të rezultateve, siç parashikon Kodi Zgjedhor. E fundit ishte njësia zgjedhore numër 49, e cila i përket Njësisë Bashkiake Tiranë, që realisht, mori interesimin e gjithë faktorëve politikë, por edhe ndërkombëtarë, për shkak të rezultatit të ngushtë midis dy kandidateve. Për këtë njësi zgjedhore, ndonëse numërimi përfundoi, KZAZ, nuk mori vendim, për shkak se katër komisionerë të së djathtës në këtë komision nuk firmosën tabelën përmbledhëse të rezultatit dhe çështja erdhi për vendimmarrje në KQZ. Deri këtu edhe pse një parreagushmëri e KZAZ-së 49, për të përmbyllur procesin, nuk kishte shqetësim, sepse votat ishin numëruar, ishin të firmosura rregullisht procesverbalet e pasqyrimit të rezultatit dhe KQZ duhet të bënte këtë vendimmarrje, vetëm për shkak së vendimmarrja e KZAZ-së nuk kishte kuorumin e kërkuar nga Kodi. 

Krejt papritur, në tavolinën tonë të punës vjen një projekt-akt nga Kryetari i KQZ-së, me objekt “vlerësimin e fletëve të votimit për kryetarin dhe Këshillin e Bashkisë Tiranë, të cilat gjenden në kutinë e gabuar”. Në arsyetimin e projekt-aktit thuhet se KQZ, në mbështetje të nenit 123 të Kodit Zgjedhor, për njësinë zgjedhore Bashkia Tiranë, ka kompetencën e KZAZ-së, për hartimin e tabelës përmbledhëse. Nisur nga fakti së KZAZ-të kanë kompetencën e vlerësimit të votave për QV-të nën juridiksionin e saj, këtë kompetencë, e ka edhe KQZ. Ky akt u miratua në parim, me katër vota dhe pa asnjë përcaktim të aktit u hapen në mënyrë në mënyrë selektive plot 117 kuti votimi të njësive zgjedhore të Tiranës, që solli edhe ndryshimin e rezultatit, padrejtësisht, në këtë fazë të procesit. 
Ashtu siç e kam bërë me dije edhe në shqyrtimin e këtij akti në KQZ, kjo vendimmarrje e KQZ është hapur në kundërshtim me Kodin Zgjedhor; është vendimmarrje që ka prishur procesin e rezultatit, jo vetëm për Bashkinë dhe Këshillin Bashkiak të Tiranës, por ka ndërhyrë dhe prishur të gjitha rezultatet në të gjitha njësitë e tjera zgjedhore të Tiranës edhe pse për këto të fundit nuk ka vëmendje mediatike. Pa diskutim i gjithë ky proces i ka dhënë KQZ notën e njëanshmërisë, për interesa politike.

Pse është në vlerësimin tim, ky vendim i paligjshëm?

Së pari, sepse sipas nenit 27, pika 4 të Kodit Zgjedhor përcaktohet së për Bashkinë e Tiranës, secila nga njësitë bashkiake përbën Zonë Administrimi Zgjedhor më vete. Ky përcaktim jep qartë se njësitë bashkiake, administrojnë procesin zgjedhor të votimit dhe numërimit për Bashkinë Tiranë. Vendimi i KQZ-së, për kompetencën e numërimit të votave, është në kundërshtim me këtë dispozitë, por jo vetëm.

Së dyti, sepse neni 116, pika 1 e Kodit Zgjedhor, përcakton së për Bashkinë e Tiranës, KZAZ-ja e njësisë bashkiake fillon numërimin sipas këtij rendi: a) kutitë e votimit për Kryetar dhe Këshillin Bashkiak të Tiranës; b) kutitë e votimit për Kryetarin dhe Këshillin e njësisë bashkiake. Vendimi i KQZ-së, për kompetencën e numërimit të votave për Bashkinë Tiranë, siç shihet, është në kundërshtim edhe me këtë dispozitë. Por jo vetëm. 

Së treti, sepse KQZ, në zbatim të dispozitave të mësipërme, para ditës së zgjedhjeve, nxori vendimin nr. 541 date6. 4. 2011, ku përcakton së ZKAZ-ja e Njësisë Bashkiake fillon numërimin e votave me kutitë e votimit për Kryetarin e Bashkisë Tiranë. Pasi përfundon ky proces dhe KZAZ-ja plotëson tabelat përmbledhëse të rezultateve për Kryetarin dhe Këshillin Bashkiak të Tiranës, fillon numërimin e votave për njësitë bashkiake. Vendimi i KQZ-së edhe në këtë rast nuk zbaton vendimin e marrë vetë. Jo vetëm Kodi Zgjedhor, por është ky vendim i KQZ-së, i marrë në mënyrë të paanshme, para ditës së zgjedhjeve, që denoncon vendimin e KQZ-së për njëanshmëri, për favorizim të hapur të një force politike, duke përdorur numrat e tyre në KQZ. 

Së katërti, sepse të 117 ndërhyrjet në rezultatin zgjedhor, prishen rezultatin e 234 qendrave të votimit, të tabuluara me vendim të KZAZ-ve, duke ndryshuar vendimet e tyre jashtë përcaktimeve të Kodit Zgjedhor. 

Së pesti, sepse KQZ, sipas nenit 122, pika 6 dhe nenit 123 të Kodit Zgjedhor, KQZ kishte vetëm një detyre, që të nxirrte rezultatin zgjedhor, në bazë të tabelave të rezultateve të nxjerra nga KZAZ-të, duke miratuar tabelën përmbledhëse, brenda 48 orëve dhe këtë nuk e bëri, as sipas këtij përcaktimi dhe as në kohën e kërkuar nga Kodi. 

Se gjashti, të gjitha votat e quajtura “të panumëruara”ishin të numëruara, në kutinë ku u gjetën dhe ishin të vlerësuara të pavlefshme, sepse nuk i përkisnin kutisë ku u gjeten. Rinumërimi i dhe rivlerësimi i votave, sipas Kodit Zgjedhor, bëhet vetëm në procesin ankimor. Ky është një deformim i strukturës së ligjit zgjedhor, me pasoja të rënda për rezultatin. Me një populizëm për të numëruar votat, në mashtrim të ligjit, qëllimi është tjetër, të mos shpallë fituesin sipas kërkesave të ligjit dhe ndjekjen e një procesi të rregullt ligjor. 

Ky vendim i KQZ-së, në vlerësimin tim, tregoi se në zgjedhje mungon barazia; tregoi hapur se zgjedhjet mund t´i fitosh, pa qenë i fituar, mjafton të kesh një numër më shume në KQZ dhe kjo është e rrezikshme për demokracinë. 

Jeni ndër anëtaret e vjetra të këtij institucioni. Sa përkon mënyra me të cilën u soll KQZ, me përvojën dhe konceptin që ju keni për menaxhimin e një institucioni të tillë të rëndësishëm?

Unë, por jo vetëm, jemi tre ndoshta dhe katër anëtarë, që ushtrojmë këtë detyrë për më shumë se pesë vjet. Asnjëherë nuk është ndërhyrë në rezultatin e nxjerrë, në këtë fazë të procesit. As në zgjedhjet vendore të mëparshme KZQV-ja e Bashkisë Tiranë, nuk e ka pasur këtë të drejtë, si strukturë e posaçme zgjedhore për Bashkinë e Tiranës, siç arsyetohet në këtë vendim të KQZ-së... Madje në vitin 2007, PS i ka kërkuar KQZ-së, para daljes së rezultatit, që të nxirrte akt për votat e gjetura në kutinë e gabuar. KQZ e rrëzoi këtë kërkesë. Çdokush mund të më thotë, ç’rëndësi ka nëse numërohen këto vota në fazën e rezultatit paraprak, apo në procesin ankimor? Ka një diference të rëndësishme, që e ka gjykuar vetë ligjvënësi. Në kontestin ligjor, Kushtetuta e Shqipërisë, kërkon një proces të rregullt ligjor, ndryshe akti është i pavlefshëm. Në kontekstin zgjedhor, këto vendime implikojnë politikisht institucionin më të lartë zgjedhor, duke cenuar rolin e arbitrit që Kodi i ka dhënë këtij institucioni. Në kontekstin politik, përbën një ndikim negativ, të situatës së gjithë vendit, situatë që Shqipëria e vuan që prej vitit 2009, me pasoja për jetën e çdo njeriu. 

Është krijuar një reaksion jo i vogël në radhët e votuesve të opozitës, për sjelljen e kryetarit Arben Ristani. Ju si e komentoni qëndrimin e tij gjatë procesit të shqyrtimit të çështjes që lidhet me Bashkinë e Tiranës?

E thashë që akti është iniciuar nga z. Ristani, është drejtuar prej tij, i cili përveç populizmit dhe në arsyetimin e aktit, nuk ka gjetur asnjë bazë ligjore të saktë, por vetëm referenca të përgjithshme, që nuk përkojnë me atë që vendosi akti. Madje, i gjithë drejtimi i kësaj çështje, por edhe me gjerë është karakterizuar nga një sjellje me mungese etike të theksuar, me fyerje e kërcënime vetëm ndaj anëtarëve të KQZ-së të propozuar nga opozita dhe përfaqësuesve të opozitës në KQZ. Shpesh më vjen keq. E kuptoj tensionin e tij. Të shkelësh hapur ligjin nuk është e lehtë, edhe pse mund të jesh njeriu më i mbështetur për momentin. 

Po flitet shume këto ditë për një reformë zgjedhore. Ju çfarë do të sugjeronit? Cilat janë aspektet që shkojnë keq me zgjedhjet në Shqipëri ?

Është një temë që në gjykimin tim, pa diskutim kërkon vëmendje, por jo tani. Të mbyllet procesi zgjedhor dhe të mos tërhiqet vëmendja tek problematika e zgjedhjeve të ardhshme, sepse procesi zgjedhor nuk ka përfunduar. Pa diskutim, tema për një reformë zgjedhore denoncon se zgjedhjet kishin probleme. Tema për reformën zgjedhore do të thotë së s’kemi ç’ti bëjmë këtyre problemeve që patën këto zgjedhje. Unë gjykoj se reforma zgjedhore duhet të fillojë tek menaxhimi zgjedhjeve në institucionin qendror, i cili, prej kohësh, por çdo ditë e më shumë tregon së është i njëanshëm. Në pjesën teknike, Kodi është lehtësisht i korrigjueshëm, mjaftojnë rekomandimet e ODIHR-it dhe përshtatje të tjera. Çështja nuk është reforma në Kod. Çështja është zbatimi i Kodit që prodhon reforma. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregoi së vuan shumë politizimin e skajshëm të procesit dhe antagonizmin ekstrem mes dy partive të mëdha. Si duhet organizuar sipas jush, ky institucion?

Kjo që më pyesni, ka brenda edhe përgjigjen. Më mundon realisht ky përcaktim që bëhet nga shumë analistë, por edhe më gjerë. E vërteta e perceptimit është kjo. Por duhet ndarë besoj një parim. Jo të dyja palët janë në pozita të tilla; në një gjykim njëra palë ka të drejtë, palë e cila duhet të marrë edhe përgjegjësinë e politizimit. Kur ndodh një shkelje e ligjit, të cilin nuk e ke miratuar në proces, nuk mund të jesh në të njëjtën pozitë, të gjykuar politikisht. Gjithsesi, ndaj të njëjtin mendim. KQZ, nuk mund të jetë më institucion i përbërë vetëm politikisht. Ka modele të shumta. Modeli i KQZ-së së viteve 2000-2006, tregoi së funksiononte më mirë se sot, në gjykimin tim. Të propozuarit nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Parlamenti dhe Presidenti, përbënin një garanci më shumë. Ka dhe modele të tjera, që funksionojnë mirë në vende me një demokraci jo shumë të zhvilluar.

Njëri nga anëtarët e propozuar nga opozita, Artan Lazaj, deklaroi se do të japë dorëheqje pas mbarimit të procesit. Si e gjykoni vendimin e tij?

Të drejtë, në kuptimin që ne anëtarët e propozuar nga opozita, prej kohësh kemi denoncuar, se kontributi ynë për procesin është zero, se gjykimi ynë është i dhunuar, se minimalisht aktet më të rëndësishme zgjedhore që kërkojnë kuorumin e opozitës, janë kthyer në vendimmarrjen e katër votave. Profesionalisht të përçmuar. Përse duhet të qëndrosh? 

Nëse do ju kërkonin një konsideratë për zgjedhjet e 8 majit, cili do të ishte mendimi juaj? Sa i përmbushën këto zgjedhje standardet demokratike?

Jam e prirur të gjykoj realisht. Procesi zgjedhor në gjykimin tim nuk është vetëm dita e votimit dhe numërimit të votave. Ne kaluam një proces parazgjedhor problematik, në kuptimin që vërtet maxhoranca ka përgjegjësinë e përgatitjes së zgjedhjeve, por nuk u krijua një standard, që pretendimeve të opozitës t´i jepej vendi i duhur.

Besoj që është mjaftueshëm për të gjykuar për standarde demokratike, vetëm problematika e tre raporteve paraprake të ODIHR, për të thënë se kemi bërë hapa prapa. Kemi një popull që respekton standardet demokratike; kemi një politikë që nuk i përgjigjet këtyre standardeve; kemi administratë që është e ndikuar dhe trysnuar politikisht dhe këto të fundit nuk përbëjnë standarde demokratike. 

25 Komente

Zonja Subashi,

Po te bie me grush direkt ne dere....

E para njehere, Ju vete nuk respektoni ligjet e normat e Institucionit sepse Ju jeni ne pension dhe nuk duhet te ishit me pjese ne KQZ.

E dyta, Ju thoni vete, qe ne fillim te intervistes, se keni hasur gjithnje problematiken e kutive te gabuara, lind pyetja; perse nuk eshte kontribuar nga Ju vete apo nga PS qe ju ka zgjedhur ne ate post per te ndryshuar kete realitet problematik perpara se te haseshim perseri me keto dukuri qe prodhojne sherre te kota? A nuk do te ishte e ndershme te flisnit dy fjale edhe per pergjegjesite qe ju bie Juve personalsiht edhe te PS-se qe ju delegoi ne kete post? A nuk jemi te gjithe deshmitare i bllokimit te institucioneve te vendit nga PS sot e dy vjet?

E treta, Ju e dini shume mire se PS ne zgjedhjet 2007, PS ka kerkuar per te njejten problematike, dhe per te njejten situate, aktin normativ te numerimit te votave te hedhura gabim, gje qe ne ate kohe u hodh poshte nga KQZ. KQZ-ja e sotme ka nxjerre ama mesime nga kjo ngjarje (edhe per shkak se kemi dy vjet krize gje qe e ben me te domosdoshme nje ndryshim ne kete pike) dhe eshte kompletuar ne ndryshimin e dispozitave duke pasur sot nje qasje tjeter dhe me te drejte. Kjo ceshtje ka qene edhe kerkese e OSBE-ODIHR per te bere ndryshimin pikerisht keshtu sic u zbatua apo po zbatohet sot nga Ristani. Mangesia ligjore explicite eshte produkt i bllokimit politik qe ben PS-ja apo produkt i mos-bashkepunimit tuaj ne KQZ. Kush e ka fajin? Pro kesaj qasje te Ristanit eshte edhe fakti se tashme kemi nje rezultat unikat te ngushte gje qe forcon bindjen se fletet e hedhura ne kutite e gabuara kane nje rendesi shume me te madhe sesa thjeshte deshira e njeres pale per te bere politike ne KQZ sipas intersit te momentit. Sigurisht qe numerimi i intereson PD-se, por a nuk eshte nje e drejte e kesaj partie kjo, te bere ne momentin e duhur? A nuk eshte nje e drjete e cdo votuesi per tju lexuar vullneti i tije? aq me teper qe korrespondon me parrullen e Rames per votene shenjte e te hapur per kedo? Kjo eshte dyfyrsi e PS-se qe Ju vete personalsiht po e transferoni nga selia e komunisteve te rinj direkt brenda tek tavolina e KQZ-se! Duke hedhur ne ere institucionin e pavarur vetem e vetem per llogari politike, inate politike e demtim te imazhit te Shqiperise per interesa politike te PS-se! Se ndryshe si eshte e mundur qe PS-se perdor dy standarte te ndryshme per te njejen problem, gjithnje sipas interesit e profitit? A nuk eshte kjo hapi i pare i injorimit te ligjeve, dispozitave dhe moralit te institucionit?

E katerta, Ju jeni juriste dhe gjykatese ne kete mes, popullit mund ti hidhni hi syve ske ci ben -mjafton me mohimin e mosperfoljen e disa te vertetave e fakteve kokeforte. Por! Si e konceptoni ju atehere te drejten e cdo pale te perfaqesuar per te ankimuar, kerkuar dhe kontestuar nje problematike te shfaqur tek KQZ-ja ne rastin me te pare te njohjes se problemit e sidomos kur ky problem ka te beje pikerisht me influencen qe ka ne nje vendim paraprak apo perfundimtar te KQZ-se? Kur ju e trasferoni problemin si tju interesoje politikisht si e shpjegoni atehere te drejten e paleve per ankimim? a nuk do te ishte atehere me ndershme te shkruheshe me Nen "ankimimet jane legjitime vetem pas rezultateve perfundimtare"? A eshte kjo realiteti ligjor? JO! Pervec kesaj, pervoja juridike, shkolla juridike dhe realiteti juridik eshte i tille qe; cdo gjykim, vendim a shqyrtim permban ne thelb te shtjellimit, zberthimit e trajtimit ne cdo konstatim ezaurimin e nevojes per tu ri-vleresuar a ri-gjykuar!

Zonja Subashi, me mos-aprovimin e vleresimit te votave te kontestuara ju keni shkelur cdo pergjegjesi profesionale, ligjore dhe keni treguar dyfyresi ne gjykim, pra partiatllek te verbuar per PS-ne! Fare mire Ju mund te kishit mebshtetur Ristanin dhe nuk do te kishim sherr dhe nuk do te shtroheshe hamendja fare se jane shkelur ligjet apo mohuar ligjet. Keshtu qe llafallogjia jote per partiatllek te Ristanit vjen nga nje goje e perlyer! Me sjelljen tuaj te mohimit, te genjeshtres e shpifjeve ju nuk jeni e denje per te permendur as ligjin, as te drejten dhe as te perbaltni kerkend dhe ne asnje hapsire. Vota e popullit eshte e shenjte, kete ju nuk e zini me goje por merreni me ngaterresa e koklavitje per trullim te qellimshem... kjo ju kompromenton si te pabesueshme dhe mashe te Edvin Shantazhues Ramea! Kjo eshte turpi juaj qe nuk ditet te silleshit korrekte! Turp!

  1. Neni 17 i Kodit Zgjedhor, në pikën 1 ku përcaktohet: "Paga dhe privilegjet e anëtarit të KQZ-së janë të njëjta me pagën dhe privilegjet e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Por në këtë formulim mbetet të sqarohet se çfarë përmban fjala privilegj. Në përcaktimin e këtij termi, në fjalorin shqip-shqip privilegji është një e drejtë e veçantë, që e kanë një grup shoqëror i caktuar dhe që nuk e gëzojnë njerëzit e zakonshëm; është një e drejtë e veçantë për shkak të pozitës zyrtare. 
  2. Ligji 8588 datë 15.3.2000 "Për gjykatën e Lartë", në nenin 6, thotë se mbarimi para kohe i mandatit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, parashikohet në nenin 139 të Kushtetutës, i cili bën fjalë për ndërprerje para kohe të mandatit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë dhe, për gjyqtarin mosha e pensionit është 65 vjeç. Për shkak të përcaktimeve të nenit 17/1 të Kodit Zgjedhor, mosha e pensionit është ajo e gjyqtarit të Gjykatës së Larte, pra 65 vjeç.     

 

Kaq per ty Kevinjon, vazhdo grij sallate ti.

Zoti Kev
Disa nga principet kryesore te drejtesise jane: barazia para ligjit dhe I njejti standard per te gjithe. Tani si mund te flasesh per drejtesi kur ketu Jane shkelur te dyja keto principe.

PSse ju tha jo 4vjet me pare dhe PDse po tani, dmth ankesat dhe pse identike nuk u gjykuan njelloj.

Precedenti eshte guri I themelit ne drejtesi prandaj dhe thenia Anglo/Saksone ' nuk eshte e nevojshme te rishpikesh gjithmone rroten'. Ketu eshte injoruar precedenti hapur fare.

 O Kev , po lexo , lexo dhe mëso mos ja futësh për çdo problem si papagall e kot më kot si kjo :

, Ju e dini shume mire se PS ne zgjedhjet 2007, PS ka kerkuar per te njejten problematike, dhe per te njejten situate, aktin normativ te numerimit te votave te hedhura gabim, gje qe ne ate kohe u hodh poshte nga KQZ. KQZ-ja e sotme ka nxjerre ama mesime nga kjo ngjarje (edhe per shkak se kemi dy vjet krize gje qe e ben me te domosdoshme nje ndryshim ne kete pike) dhe eshte kompletuar ne ndryshimin e dispozitave duke pasur sot nje qasje tjeter dhe me te drejte

Megjithe se duhet pranuar qe mderhyrja e Kevinjonerise kesaj rradhe ka me shume zhurme , prape se prape perdorimi i ytyre i plote calon. Me hsume i perngjajne percaktimit te Shvejkut "gjysem pordhac " po ama dicka me shume se "fenda " i perdor tek prurja me Topin .

Me shume kerciti ketu , po cfare tha pas Po te bie me grush direkt ne dere.... smiley

1. - Ju jeni ne pension.. ???????? s'ka pergjigje ! Doemos per idiotizma s'ka pergjigje !

2.- perse nuk eshte kontribuar nga Ju vete apo nga PS... 

Pergjigje

Jam e prirur të gjykoj realisht. Procesi zgjedhor në gjykimin tim nuk është vetëm dita e votimit dhe numërimit të votave. Ne kaluam një proces parazgjedhor problematik, në kuptimin që vërtet maxhoranca ka përgjegjësinë e përgatitjes së zgjedhjeve, por nuk u krijua një standard, që pretendimeve të opozitës t´i jepej vendi i duhur....

Po kujt t'ja japesh ?! Jo me larg se nje prurje me pare Bostonian provoi se Gomari vetem i ha Abetaret , nuk arrin ti mesoj se NGORDH !

3.- Pak si e gjate , po hajt mo E treta,

Ju e dini shume mire se PS ne zgjedhjet 2007, PS ka kerkuar per te njejten problematike, dhe per te njejten situate, aktin normativ te numerimit te votave te hedhura gabim, gje qe ne ate kohe u hodh poshte nga KQZ. KQZ-ja e sotme ka nxjerre ama mesime nga kjo ngjarje (edhe per shkak se kemi dy vjet krize gje qe e ben me te domosdoshme nje ndryshim ne kete pike)

Muahahahahahahahahaha ..Edhe vet baba kali nuk do hingellinte kaq bukur sa ky mez . Pergjigje ...E ku ka zgjuarsi te perballoje kete xhibizem smiley

4.-  Kur ju e trasferoni problemin si tju interesoje politikisht si e shpjegoni atehere te drejten e paleve per ankimim?

Pergjigje ..shume thjeshte pa qene nevoja as per Jurist e as per ndonje specializim .Thjesht me raportin 4 me 3 dhe me nje gangster Politik ne krye si K/ar i KQZ ne vartesi te PD .

Fundi i ketij apo kesaj me Kevinjon qe gjithnje dallon per fshirrje qurrash ne mbyllje te komenteve te gershetuara e te nderthurura smiley me ngasherima si psh pas nalizave Ligjore e mbyll me " O mami " ose Turp smiley

O lele vota ! Ik o fillorist merru me ndonje gje tjeter .

what's the point?

presim deri neser. data 3. Kolegji del me nje vendim; apo jo?

I drejte, i padrejte, ai do jete vendimi final.

miremengjes peshq. smiley

e moret ne qafe kete vend ju militantet partiake.ec e mbushu mendjen pastaj te huajve qe propaganda greko-serbe per paaftesine shteformuese te shqiptareve  nuk qendron.e njejta kategori qe ju lepi e.hoxhes per 50 vjet tani i lepihet klonit te tij s.berishes.c'eshte ky nenshtrim ndaj 1-it ,c'eshte kjo zezakeri ?si s'folet njehere me kriter interesat kombetare dhe demokratike?njerez pa dinjitet me mendesi jeniceri

Plotesisht dakort me ju.

Ndonjehere gjithe ky debat mediatik merr nuanca nje "lufte" sklleverish, njera pale lufton tjetren, gjithmone ne kontekstin e shtetit ligjor me argumenta ligjore por me substrakt interesat personale e klanore (shih: partiake). Po per popullin, per te ardhmen a mendon ndokush?

Nuk eshte pyetje retorike, ju garantoj.

Tashme ne shoqeri keta sharlatane politike ne vend te parimeve te drejtesise e demokracise kane induktuar friken per proteste, pabarazine (shih : amnistine,faljen e detyrimeve ndaj shtetit- cka me shume se ndihme eshte nje shtyse per mos respektimin e detyrimeve ligjore ne te ardhmen nga vete qytetaret e ndershem, nje hap shume i rrezikshem per te ardhmen), ose pandershkueshmerine ligjore (shih : kolapset gjyqesore te tragjedive me te medha te ketyre 20 vieteve). Gjithe keto jane pasoje e mosndergjegjesimit shoqeror kundrejt papergjegjshmerise politike. Asnje justifikim per gjithe ne qe tregohemi indiferente...

 

Greqia ushqeu prej kohesh nje sistem te ngjashem. Rezistoi per dekada, ndoshta dhe per hir te mbeshtetjes financiare europiane e tashme niveli i besueshmerise popullore kundrejt matrapazeve politike eshte minimal, duke sjelle pasoja jo te kendshme per vete shoqerine.

Po ne, deri kur do rezistojme...?!

Ne numerimet e ketyre kutive te reja po na del me vota teper Rama... E kthyen timonin manipulatoret?

Mos eshte ky plani B i zbythjes me lezet ?......

si? si del Rama me vota teper?

Neser merr vendim Kolegji, dhe kutite, si ne 2009, mbyllen perjetesisht... dhe perfundojne nen benzine andej nga dunat argjilore te Tufines.

I vika keq per Ristanin Deshires,cfare nuk i tha Ristani,sa qe dhe mua me vjen turp ti permend,si perfundim,pas gjithe kesaj qe lexova dhe ckam degjuar me veshet e mi live ne KQZ Deshira qenka zonje grua!

Po thoi o brad mos te vij turp ty, se boll ke thene, aq ke thene sa veshtire te kete ndonje ne kete blog ta besoje se ty mund te te vij turp per ndonje gje...

E paske kap me mu sot,ato qe thashe me siper nuk jane ironi.

Brad muhabet bejme s'besoj te kesh ndonje arsye te ndihesh keq nga fjalet e mija apo jo? As te kam share as ofenduar.

Po jo mor burre nuk behet llaf,me duket se ka kohe qe i kemi hudh pas kraheve te shamet me njeri tjetrin,por ajo e Deshires,pas asaj qe Ristani i tha te 99 ne KQZ,mu duk qendrim prej zonje gruaje.kaq.

Brado, lali, na bej gati birrat ti; - mbaji te ftohta, se do te njoftoj po e prura koken. smiley

E treta, Ju e dini shume mire se PS ne zgjedhjet 2007, PS ka kerkuar per te njejten problematike, dhe per te njejten situate, aktin normativ te numerimit te votave te hedhura gabim, gje qe ne ate kohe u hodh poshte nga KQZ. KQZ-ja e sotme ka nxjerre ama mesime nga kjo ngjarje (edhe per shkak se kemi dy vjet krize gje qe e ben me te domosdoshme nje ndryshim ne kete pike) dhe eshte kompletuar ne ndryshimin e dispozitave duke pasur sot nje qasje tjeter dhe me te drejte.

Hahaha, jeni vete Ali e vete Kadi. Edhe gabimet i beni vete kur doni, edhe pastaj i "ndreqni" vete kur doni. Dmth ps i eshte mohuar me te padrejte numurimi i votave pra fitorja ka qene e manipuluar sic po e shikoni dhe ndreqni edhe sot. A mban njeri pergjegjesi para ligjit per shkeljen e parimit nr 1 te demokracise: garantimit te zgjedhjeve te lira???

Apo edhe gabimet i kuptojme me ngadale edhe kthesen e marrim me ngadale, sic thoshte Jovan Bregu?

Kush fitoi me 2007? pse flet kot?

Kur flet dhe Deshira Subashi per ligje dhe ndikim te politikes ne KQZ eshte njesoj sikur te flase Al Kapone per duar te pastra.

Ore po e Europa e shikon ndryshe nga Subashi kete proces

Ambasadori i BE, Sequi: Procesi zgjedhor pranë finalizimit, transparenca e tij tregon pjekurinë demokratike

 

Ambasadori i Bashkimit Europian në vendin tonë, Ettore Sequi ka apeluar për përmbyllje të drejtë e transparentë të procesit zgjedhor.  I pyetur nga përfaqësuesit e mediave për zgjedhjet pas një aktiviteti të organizuar tek “Shkolla e Kuqe”, ambasadori Sequi theksoi se procesi zgjedhor ende nuk ka përfunduar dhe pritet që ai të jetë i drejtë, i pavarur dhe transparent.

 

“Procesi zgjedhor është mjaft i rëndësishëm pasi Bashkimi Europian do të bëjë vlerësimin në fund të vitit për pjekurinë demokratike të vendit”- theksoi Sequi.

 

Ndërkohë duke iu referuar aktivitetit të organizuar tek “Shkolla e Kuqe” ku u paraqitën edhe punimet e nxënësve të kësaj shkolle, Sequi ka theksuar se është i kënaqur që ndodhet pranë nxënësve pasi ata janë e sotmja dhe e ardhmja e vendit.

 

“Jam i frymëzuar nga entuziazmi që ata kanë dhe kjo tregon se ardhja e vendit është optimiste”- theksoi Sequi.

 

Ndërkohë ambasadori i BE-së në Tiranë vizitoi sot ekspozitën me punimet e nxënësve “Ndotja e ajrit dhe trafiku në Tiranë-siç e shoh unë” tek “Shkolla e Kuqe

@ miri

smiley

I qenka ngjitur Korca Amerikes me duket... smiley - a je ne Amerike apo ne Korce... se flamuri te del amerikan. smiley

PS: mos meso nga Albanoid te kritikosh ore... se do lesh nam. E ka patur nickun "paranoid" ai! smiley verrem e ka gjuhen, po e kemi cun te mire. smiley

 Uore reckless lad smiley

maskara je vete qe vete i meson te tjereve llafe te pista dhe ua meson gabim. smiley

i shkalluar i shkatrruar i shkatrruar i shkalluar je vete. smiley

shof qe ma paskan fshire komentin tim per krimbin qe strehoet ne zorren e trashe te frymorit. Pse keshtu?

Së dyti, sepse neni 116, pika 1 e Kodit Zgjedhor, përcakton së për Bashkinë e Tiranës, KZAZ-ja e njësisë bashkiake fillon numërimin sipas këtij rendi: a) kutitë e votimit për Kryetar dhe Këshillin Bashkiak të Tiranës; b) kutitë e votimit për Kryetarin dhe Këshillin e njësisë bashkiake. Vendimi i KQZ-së, për kompetencën e numërimit të votave për Bashkinë Tiranë, siç shihet, është në kundërshtim edhe me këtë dispozitë. Por jo vetëm.

 

E kundershtoi Subashi kete vendim te KQZ-s ?

Per aq sa lexova intervisten, nuk gjeta se Subashi e ka kundershtuar .

Ne qoftse jo, ateher te dyja palet kane luajtur ( numeruar) me nje as nen dore.

Ketu eshte poshtersia e KQZ-s, para se drejtes, vene interesin e krahut politik.

Loja ping- pong, eshte e peshtire, Ristani eshte sjellur njesoj si Subashi,  e Subashi njesoj si Ristani, me nje ndryshim shume te madh, Ristani per poziten, Subashi per opoziten.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).