Politikë

Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës ka pezulluar të drejtën e votës të delegacioneve të Shqipërisë dhe Armenisë me arsyen "se delegacioni i Shqipërisë nuk shkoi në përputhje me vlerat europiane". Ende nuk është e qartë se cfarë nënkuptojnë parlamentarët me këtë vendim.

Faqet